Vanliga frågor

Du är inte ensam om att undra över villkoren för bilförsäkring, hur man kan betala försäkringen och när man måste byta till vinterdäck. Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna och svarat på dem. Frågorna är indelade i kategorierna Om bilförsäkringens innehåll, Om betalning, Om skador och Övriga frågor.

Om bilförsäkringens innehåll


Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om bilförsäkring.

Vad gäller bilförsäkringen för?

Du kan se exakt vilken omfattning bilförsäkringen har i ditt försäkringsbrev.

Försäkringen gäller bland annat för:

 • Den försäkrade bilen.
 • Det som kan räknas som normalt tillbehör och avmonterad utrustning till bilen.
 • Stereo, tele- eller annan elektronisk utrustning – även navigationssystem – som är fast monterad och konstruerad att användas bara i bilen.
 • En extra uppsättning däck
Det finns ingen övre gräns för ersättningsbeloppet för försäkrad egendom. Med fast monterad menar vi att det behövs verktyg för att ta bort utrustningen.

Trafikförsäkringen gäller för personskador och skador på annan persons egendom

Vem gäller försäkringen för

Den som är registrerad ägare hos Transportstyrelsen måste också var försäkringstagare.

Detta innebär att om du skulle råka ut för en skada kan du bli utan ersättning om försäkringen inte står på ägaren. 

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.  


När gäller inte försäkringen?

I vissa fall gäller inte försäkringen – eller så kan ersättning helt utebli. Det gäller till exempel vid följande situationer:

* Om försäkringstagaren inte är bilens verklige ägare och huvudsaklige brukare.

* Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri.

* Om föraren inte har det körkort eller den ålder som krävs.

* Om bilen använts trots att körförbud har meddelats.

* Vid skador som uppstår under tävling, träning för tävling, eller körning på inhägnad bana.

* Om bilen stjäls av någon som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren och vid olovligt brukande.

* Om bilen befinner sig utomlands mer än halva försäkringsavtalstiden. 

* Om du orsakar en skada avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. 

Vad händer om jag kör med sommardäck på vintern?

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. Kör du med sommardäck efter den 1 december och råkar ut för en skada får du betala 5 000 kr mer i självrisk vid vagnskada.

Gäller bilförsäkringen vid övningskörning?

Bilförsäkringen gäller vid övningskörning precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som är handledare och sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

Ring eller mejla oss så hjälper vi dig med det. 

Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på hur många mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den körsträckeklass du har valt på försäkringen. Milintervallerna är indelad i följande körsträckeklasser: 

0 - 1000 mil  

1001 - 1500 mil  

1501 - 2000 mil  

2001 - 2500 mil  

över 2501 mil

Du kan ändra intervallet för körsträckan på din försäkring när som helst under året. Om du kör mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring förnyas nästa gång. Då kan du kontrollera om du har haft rätt körsträckeklass, som motsvarar de antal mil du kört under året.  

Vad gäller avställningsförsäkringen för?

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, rättsskydd och vagnskada och är alltså inte lika omfattande som en halv- eller helförsäkring. Därför är också priset lägre. Avställningsförsäkring kallas även för garageförsäkring.

Får jag köra med en avställd bil?

Du får bara köra en avställd bil den närmaste vägen till och från bilbesiktningen samma dag som du har tid för besiktning. Under den färden gäller bilförsäkringen på samma sätt som innan du ställde av bilen.

Gäller den tidigare ägarens försäkring vid ägarbyte?

Nej, det gör den inte. Vid ägarbyte måste köparen av bilen försäkra bilen så fort köpet är klart för att kunna köra iväg med bilen. Den tidigare ägarens bilförsäkring upphör att gälla när ni skriver på ägarbyteshandlingarna. En del tror att man kan "låna" den tidigare ägarens försäkring tills man har kommit hem. Men så är det alltså inte.

Vad är en bonusklass?

Den rabatt du får på bilförsäkringen baseras på hur länge du har haft körkort och hur många skadefria år du har. Rabatten delas in i olika klasser – bonusklasser. Det finns nio bonusklasser och ju högre klass du har desto mer rabatt får du. Om du orsakar en skada med bilen sänks bonusklassen med tre steg nästa gång din försäkring förnyas.

Nytt bonussystem

Du omfattas av det nya bonussystemet om du har tecknat en ny försäkring från den 4 oktober 2016 eller förnyat en försäkring efter den 15 november 2016. Din bonus beräknas enbart på hur många skadefria år du har. Rabatten delas in i olika klasser – bonusklasser. Det finns fyra bonusklasser och ju högre bonusklass du har desto mer rabatt får du.

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja. Äger du en bil som är registrerad och används i trafiken måste du ha en trafikförsäkring för bilen. Om du inte har trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag tar TFF – Trafikförsäkringsföreningen – ut en avgift av dig som bilägare.

Vad är Trafikförsäkringsföreningen?

Det är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till dem som skadas av fordon som är oförsäkrade, okända eller utländska. Det är därför de bilägare som inte försäkrar sin bil med en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag får betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Läs mer om avgiften för oförsäkrade bilar på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Trafikförsäkringsföreningens hemsida.

Om betalning


Här hittar du svaren på vanliga frågor kring betalning av bilförsäkringen.

Hur kan jag betala min försäkring?

Du kan välja att betala din försäkring

  

 • Månadsvis med Autogiro.
 • Helårs- eller halvårsvis med e-faktura.
 • Helårsvis med pappersfaktura, då tillkommer en fakturaavgift på 25 kronor per faktura.

För företag finns inte möjligheten att betala med e-faktura, men som företagare slipper du istället att betala fakturaavgiften för pappersfakturan.

Betala med autogiro

Du som vill att betala din försäkring en gång i månaden kan välja autogiro.


Autogiro innebär att vi drar pengar direkt från ditt konto, det kostar inget att lägga upp ett autogiro.


Dagen då beloppet dras från ditt bankkonto, är den första vardagen varje månad. För att betalningen ska lyckas måste hela beloppet finnas på ditt bankkonto vardagen före dragningsdagen. Observera att om den första vardagen infaller på en måndag kommer beloppet att reserveras på ditt konto redan på fredagen.

Årspriset på din försäkring delas upp och månadsbeloppet dras från ditt konto den första bankdagen (vardag) varje månad. Vi kan inte ändra datum för när pengarna dras.
Om du nytecknar din försäkring och det saknas ett medgivande från dig behöver vi sända dig en autogirofullmakt. Detta innebär ofta en fördröjning innan vi kan starta vår dragning för försäkringsåret. Därför kan du ibland få ditt helårsbelopp uppdelat på 11 eller 10 månader – istället för 12.
 


Har du valt att betala med Autogiro behöver vi få ett signerat medgivande från dig.
Finns inget medgivande sedan tidigare kommer vi att skicka en medgivandeblankett på posten. Fyll i, skriv under och återsänd medgivandet till oss i det portofria kuvertet så snart som möjligt, senast inom en vecka.

Betala med e-faktura

Du som betalar din försäkring hel- eller halvårsvis kan välja e-faktura.


E-faktura innebär att du inte får några pappersfakturor från oss. Istället skickas fakturor, försäkringsbrev, villkor och nyheter direkt till din internetbank. Din internetbank meddelar dig då det finns en ny faktura att betala. 

Det kostar inget att betala med e-faktura.

Din faktura, försäkringsbrev, villkor och nyhetsbrev finns sparade hos din internetbank i mellan 13 och 18 månader beroende på vilken bank du har.

När dras pengarna från mitt konto vid månadsbetalning?

Dragning från ditt konto sker alltid den första vardagen varje månad. När du börjar betala en försäkring med Autogiro delar vi upp din försäkringskostnad på de månader som finns kvar under din försäkringsperiod. Vanligtvis gör vi tolv månadsdragningar under försäkringsperioden och betalningen sker oftast i efterskott.

Måste försäkringstagaren och kontoinnehavaren vara samma person?

Du kan själv välja från vilket konto som autogirodragningarna ska ske. Tänk på att det alltid är den huvudsaklige brukaren av bilen som ska stå som ägare av bilen och ha försäkringen.

Gäller min försäkring om en autogirodragning misslyckas?

Ja, din försäkring gäller som vanligt. Om en autogirodragning misslyckas delar vi upp den månadskostnaden på de dragningar som återstår under försäkringsperioden. Information om ditt nya månadsbelopp får du med posten innan nästa dragning sker. Om två månadsdragningar i rad misslyckas avslutas ditt Autogiro och du får en helårsfaktura från oss på posten.

Hur betalar jag från utlandet?

Då ska du använda vårt IBAN-nummer och SWIFT-koden hos Nordea samt fylla i försäkringsnummer, registreringsnummer eller personnummer som referens för betalningen. Det är viktigt att du anger referensnummer så att vi kan spåra betalningen.

* IBAN-nummer är: SE1995000099601802289643 (inget mellanrum mellan siffrorna)

* SWIFT-code: NDEASESS

Manuell inbetalning

Om du behöver göra en manuell inbetalning till oss anger du ditt försäkringsnummer som OCR-nummer, utan streck och lägg till siffran 26.

 

Företag kan ha problem att ange samma OCR-nummer vid inbetalning. Om så är fallet lägger du till en siffra efter försäkringsnumret vid varje inbetalning. (1) första gången och (2) andra gången, o.s.v. 

 

Ex. 204285516926(1) nästa gång 204285516926(2).

 

Om du inte har vårt bg- eller pg-nummer kan du kontakta oss. 

Om skador


Här hittar du svar på frågor som handlar om skadesituationer.

Kollision med annat fordon

Om du har krockat med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som har hänt till era respektive försäkringsbolag.

Gör så här:

Anteckna registreringsnummer på det andra fordonet, om registreringsnummer finns, och be att få se förarens körkort, så att du vet vem det är du har kolliderat med. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag.

Finns det vittnen till händelsen är det bra om du kan få deras namn och telefonnummer. Då kan vi kontakta dem om det behövs. Om du har tagit bilder från olycksplatsen ber vi dig skicka in dem till oss.

Anmäl din skada här till oss

Kom ihåg att anmäla om någon person blev skadad. 

När du har anmält skadan får du ett bekräftelsemejl direkt med information om hur du går vidare.

Vi kontaktar det andra försäkringsbolaget när vi har fått din anmälan, och löser allt direkt med dem utifrån de uppgifter som du och den andra parten har lämnat. 

Vi kan hjälpa dig med ersättning för skadorna på din bil om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Om du inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ser vi till att dom kontaktar dig.

Behöver du hyrbil?

Har du tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid som bilen står på verkstad på grund av skadereparationen, i upp till 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden samt allt bränsle. Du har rätt att hyra en standardutrustad bil som är utrymmesmässigt likvärdig den försäkrade. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 

Vad gör jag om min bil har utsatts för skadegörelse?

Skadegörelse ska alltid polisanmälas, så det är det första du ska göra. Om din bil har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti anmäler du skadan till oss.

Jag har kört på ett djur. Vad gör jag?

* Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangel.

* Markera platsen med viltolycksremsan, som finns att hämta på Bilprovningen, så att eftersöksjägare hittar platsen.

* Larma polisen på 112.

Har du kört på älg, rådjur, vildsvin, hjort, varg, lodjur, järv, utter, örn, björn eller mufflonfår måste du anmäla det till polisen för att inte få böter för smitning.

Har du kört på tamdjur eller ren ska du anmäla det till djurägaren eller till polisen. Läs gärna mer på www.viltolycka.se eller ladda ner deras app.

Kollision med djur

Om du kör på ett djur och bilen skadas kan du få ersättning för det om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Har du tilläggsförsäkringen Stor Bilextra eller Ingen självrisk vid djurkollision slipper du att betala självrisken. 

Du måste göra en polisanmälan om du kört på älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår. Ring 112 och meddela var du körde på djuret.
Om du kör på ett tamdjur eller en ren måste du anmäla det till djurägaren eller till polisen.
Oavsett vilket djur du kör på måste du märka ut platsen där djuret blev påkört. Du riskerar böter om du inte märker ut platsen och gör en polisanmälan
Anmäl din skada här på bilen här. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om självrisk och vilken verkstad du ska kontakta.
På viltolycka.se hittar du fler tips om vad du ska tänka på, samt se vilka vägsträckor som är mest drabbade.

Kan jag få hyrbil när min bil är på verkstad?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen är borta eller står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden samt allt bränsle. Du har rätt till standardutrustad bil som är utrymmesmässigt likvärdig som den försäkrande. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. Kontakta oss innan du hyr bil så att du vet vilka hyrbilsfirmor du kan kontakta.

Parkeringsskada

Om din bil blivit påkörd av ett okänt motorfordon när den stod parkerad, och fordonet som körde på din bil smitit från platsen kan det räknas som en parkeringsskada. I de fallen kan Trafikförsäkringsföreningen betala för reparationen av din bil. Du betalar självrisken, som är 5 procent av årets prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.

Läs mer om bestämmelserna kring parkeringsskada på tff.se

Även om det är en parkeringsskada ska du anmäla skadan till oss, så tar vi hand om hela ärendet. Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada av TFF (Trafikförsäkringsföreningen) eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, kan du få ersättning genom vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin. Då betalar du den självrisk som gäller för vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegarantin.


Gör så här:
 • Anmäl parkeringsskadan till polisen.
 • När du har gjort polisanmälan, Anmäl din skada här till oss. Du får direkt en bekräftelse med information om vilken verkstad du ska kontakta.

Vi återkommer till dig med besked om skadan blir godkänd som parkeringsskada när vi har fått in alla underlag.

Feltankning

Har du minst halvförsäkring gäller din försäkring vid feltankning. Vi ersätter nödvändig rengöring av tank, behållare, ledningar och filter samt direkt uppkomna följdskador. Läs mer i villkoren. Maxersättning 100 000 kr.

Glasskada

Om du får stenskott eller en spricka i bilens vind-, sido- eller bakruta kan vi ersätta skadorna om du har minst halvförsäkring. 
Anmäl din skada här.

Om bilen blivit utsatt för skadegörelse och fått sönderslagna eller krossade rutor kan du få ersättning om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.


Inbrott i bil

Om du har haft inbrott i din bil eller om någon har försökt bryta sig in i bilen kan du få ersättning för skadorna på bilen och de biltillbehör som stals om du har minst halvförsäkring.

 • Inbrott i bilen och inbrottsförsök ska alltid polisanmälas. Du kan göra din polisanmälan på polisens hemsida.
 • När du gjort polisanmälan gör du en skadeanmälan till oss. Anmäl din skada här Du får ett bekräftelsemejl direkt med besked om vi kan betala skadan eller inte, vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Använd inte bilen om någon har försökt stjäla den. Rattlåset kan vara skadat och därför kan ratten låsa sig när du kör. Om du behöver hjälp med bärgning ska du ringa oss så kopplar vi dig till vår larmcentral.
Bilförsäkringen gäller inte för personliga tillhörigheter som till exempel verktyg, barnvagn, dator, mobiltelefon, kläder eller presenter som låg i bilen. Sådana saker ska anmälas till din hemförsäkring.

Bilstöld

Om din bil har stulits ska du anmäla det till polisen så fort som möjligt. När du gjort en polisanmälan anmäler du bilstölden även till oss. Anmäl din skada här. Vi ringer då dig så snart som möjligt med information om hur vi går vidare.

De flesta bilar kommer tillrätta inom ett par veckor och polisen kontaktar dig när bilen har hittats. Då ringer du oss så hjälper vi dig med bärgning till lämplig verkstad och ersättning för eventuella skador på bilen. För att få ersättning för bärgning, skador på bilen eller hela bilen behöver du ha minst halvförsäkring.

Om bilen inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det att vi mottagit din skriftliga anmälan kontaktar vi dig angående ersättning för bilen.

Har du rätt till hyrbil?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen är borta eller står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden, samt allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 

Speciella regler för vissa bilmodeller

Vissa bilmodeller som utsätts för stöld har vi krav på spårsändare med koppling till larmcentral Om detta gäller för din bil ser du på ditt försäkringsbrev. Om bilen saknar sådan fungerande utrustning lämnas ingen ersättning.

Stulna däck och takbox

Däck och takbox som tillhör bilen omfattas av stöldförsäkringen, oavsett om de är monterade på bilen eller förvaras på annat sätt – till exempel i garage eller förråd.

Däck och takbox ersätts inte med kontanter.

Anmäl din skada här Du får omedelbart en bekräftelse och information om vad som händer härnäst.

Brandskada

Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning för brandskador på bilen som uppstått från bränder i närheten av bilen, genom blixtnedslag eller om bilen börjat brinna under färd.
Ring oss om du behöver bärgningshjälp.
Anmäl din skada här. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om vad som händer härnäst.


Räddning

I halvförsäkring och helförsäkring ingår hjälp med bärgning av bilen om den skadats under färd eller om föraren blir sjuk eller skadad. Även personerna och bagaget i bilen får transport till hemorten eller hjälp med att fortsätta resan om det blir billigare.

Behöver du hjälp med bärgning kan du ringa oss, telefonnummer finns längre ner på sidan.

Feltankning

Om du har minst en halvförsäkring hos Porsche Försäkring ersätter försäkringen rengöring av tank, behållare, ledningar och följdskador när du har tankat fel vätska i bilens drivmedelstank eller fyllt på fel medel i annan behållare i bilen. Max ersättning 100 000 kr.


Starta inte motorn

Det räcker med att vrida om nyckeln för att det felaktiga bränslet ska dras in i systemet och förstöra bränslesystemet, och i värsta fall även motorn. Kör du iväg med fel bränsle i bilen ökar risken för att motorn skadas.


Bärga bilen till verkstad

Kör inte till verkstaden utan ring till en bärgare eller få hjälp med att bogsera bilen så att inte motorn förstörs. Som kund hos Porsche Försäkring får du bilen bärgad till närmaste märkesverkstad, där bland annat bränslet byts ut genom tömning och sanering av tanken.

Maskin- och elektronikskada

Personbil och lätt lastbil

Maskin- och elektronikförsäkring ingår i halvförsäkringen för personbilar upp till 15 000 mil eller 8 år och gäller för många olika delar och komponenter, se villkor. För att kunna avgöra vad felet beror på och om maskin- och elektronikförsäkringen gäller för felet måste en auktoriserad verkstad först undersöka bilen.

Ring oss så hjälper vi dig med att komma i kontakt med en verkstad.


Personskada

Trafikförsäkringen gäller för personskador som drabbat föraren och passagerare vid en trafikolycka med den försäkrade bilen. Trafikförsäkringen gäller även om personer utanför bilen skadas vid olyckan.
Du behöver inte anmäla personskador separat. Men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler trafikolyckan till oss.

Anmäler du en personskada till oss blir du kontaktad av vår personskadeavdelning.


Singelolycka

Om din bil skadas i en singelolycka som till exempel dikeskörning eller att du kör på något kan du få ersättning för skadorna på bilen om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.

Anmäl din skada här.
Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om vilken självrisk som gäller och vilken verkstad du ska kontakta.

Behöver du hyrbil?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden och allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 


Skadegörelse

Med skadegörelse menar vi om en annan person avsiktligt skadat din bil. Det kan till exempel vara sönderskurna däck, inslagna rutor, repad lack eller att någon sparkat på bilen.

Skadegörelse ska alltid polisanmälas.


För att kunna få ersättning för skadorna på bilen behöver du ha helförsäkring eller vagnskadegaranti, och du betalar den gällande självrisken. Om du har Stor Bilextra sänks självrisken till 1 000 kronor.
Anmäl din skada här. Du får en bekräftelse direkt med information om vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Skada utomlands

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och i vilket land du är.


Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna Kort-samarbetet. Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran. Ingen försäkring gäller i Kosovo.


Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ska du ringa oss så hjälper vi dig. Reparation av bilen utförs i Sverige, för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Om du krockar

Om du krockar med bilen när du befinner dig utomlands ska du ringa polisen och be dem komma till platsen. Fyll i en skadeanmälan och ta så mycket uppgifter som möjligt; fotografera gärna bilarna, platsen och den andra förarens körkort, och fråga vilket försäkringsbolag de har samt notera registreringsnumret på motpartens fordon. Om du och den andra föraren är överens om händelseförloppet kan ni skriva anmälan tillsammans, men underteckna inte om du inte är helt säker på vad det står eller om ni är oense om händelseförloppet. 

Om bilen blir stulen, utsatt för inbrott eller skadegörelse

Om din bil stjäls eller utsätts för inbrott, stöldförsök eller skadegörelse utomlands ska du först anmäla det till polisen på orten där brottet inträffade. Anmäl sedan händelsen även till oss. Anmäl din skada här

Om du har rätt till hyrbil på utlandsresan

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil för att kunna fortsätta resan. Försäkringen betalar hela dygns- och kilometerkostnaden och du betalar själv för bränslet. Kontakta oss innan du hyr bil i utlandet.

Övriga frågor


Här hittar du svaren på övriga frågor gällande bilförsäkringen.

Vad ska jag göra när bilen är såld?

Vi får automatiskt ett meddelande om att ägarbyte har skett när Transportstyrelsen har registrerat ägarbytet. Vi tar bort försäkringen från det datum som ägarbytet registrerades. Det är bra om du ringer oss när bilen är såld så att vi kan ordna med återbetalning av pengar om det skulle bli aktuellt.

När kan jag byta bolag?

Du kan byta till oss när din bilförsäkring har årsförfallodag hos det andra försäkringsbolaget. Vilket datum det är står i försäkringsbrevet. Vi kan hjälpa dig att säga upp försäkringen i det andra bolaget. Givetvis är det samma regler om du vill lämna oss. Men vi tycker att det är tråkigt om du gör det.

Vad menas med ”Ingen förare under 25 år”?

Om det inte är någon som är yngre än 25 år som kommer att köra bilen kan du få rabatt på försäkringen. Skulle någon som är yngre än 25 år ändå köra bilen, trots att du har fått rabatten, får du betala en extra självrisk på 5 000 kronor vid en vagnskada.

Behöver jag tänka på något när jag ska bila utomlands?

Ja, när du reser utanför Sverige finns det några saker som du behöver tänka på. Vi rekommenderar dig att alltid ha med dig ett giltigt Grönt Kort. Det är kostnadsfritt och du kan beställa ett Grönt Kort från oss.