Hämtar information

Självrisker

Självriskerna för Porsche Försäkring varierar beroende på vad det är som har hänt. Här hittar du de självrisker som gäller vid skador på Porsche.

Har du helförsäkring hos oss kan du se vilken självrisk du har valt i ditt senaste försäkringsbrev.

Vagnskadesjälvrisk för privatägd bil

Är bilen privatägd kan du välja mellan fyra olika fasta självrisker: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr. Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset på försäkringen. 

Självrisker för företag och enskild firma

Om bilen ägs av ett företag kan du välja mellan rörliga och fasta självrisker. För enskild firma gäller enbart fasta självrisker. För att få prisuppgift och köpa försäkring för företag vill vi att du ringer oss 0770-110 360. Har du redan försäkring hos oss ser du vilka självrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.

Villkor

Självrisker

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra ungdomssjälvrisk på 1 000 kr vid trafik och vagnskada. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

Om du har en företagsbil med rörlig självrisk gäller andra självrisker
Har du redan försäkring hos oss ser du vilka självrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.

Trafik 0 kr
Stöld 1 800 kr

1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil). 0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld).
Räddning 1 200 kr
Glas 3 100 kr. Självrisken är 200 kronor om du väljer att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 4 500 kr
Brand 1 200 kr
Maskin Se villkor för mer information.
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada 2 500, 4 500, 7 000 eller 10 000 kronor.

*Prisbasbelopp

Porsche Försäkring är ett samarbete mellan Volkswagen Finans Sverige AB och If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102