Hämtar information

Grönt Kort till utlandsfärden

Beställ ett Grönt Kort i god tid innan du ger dig av utomlands med bilen. Det kan du göra här hos oss. Grönt kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kort-avtalet. Det kan också vara bra att ta med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Porsche Försäkring när du ger dig av utomlands med bilen. 

Borta längre än försäkringen är betald

Vi kan bara skriva ut Grönt Kort fram till det datum som din försäkring är betald, om du behöver Grönt Kort för en längre period måste du ringa oss 0770-110 360.

Beställning av Grönt Kort

Ett samarbete mellan Porsche Sverige, Porsche Finansiering och If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.